logo button home
logo brandweer

Rookmelders

Een rookmelder is een apparaat dat reageert op de rookverschijnselen van een brand. Het heeft twee functies, namelijk het signaleren van een brand en het waarschuwen van bewoners door het afgeven van een alarmsignaal. Rookmelders kunnen ook in verbinding staan met een meldcentrale waardoor beveiliging of brandweer automatisch wordt gewaarschuwd. Bij sommige rookmelders is het mogelijk deze aan elkaar te koppelen zodat alle rookmelders een alarmsignaal afgeven als één van de rookmelders een brand detecteert. 

Waarom rookmelders?

Onderzoek toont aan dat bewoners in geval van brand meer kans hebben om aan de rook en het vuur te ontsnappen indien er rookmelders geïnstalleerd zijn. De rookmelder waarschuwt u, bijvoorbeeld als u slaapt, dat er rookontwikkeling is. Des te sneller u een brand ontdekt, des te meer tijd en kans u heeft om uw woning veilig te verlaten.


Hoe werken rookmelders?


Er bestaan meerdere soorten rookmelders, de twee meest toegepaste rookmelders zijn: ionisatierookmelders en optische rookmelders met ieder een verschillende werking. 


Waar plaats ik rookmelders?


Rookmelders moeten aan het plafond hangen en het liefst in het midden van een ruimte maar in ieder geval minstens een halve meter van de wand af. Op iedere verdieping moet minstens één rookmelder hangen. Plaats een rookmelder op de gang aan het plafond waar de meeste deuren van slaapkamers uitkomen.


Rookmelders moeten niet worden aangebracht op plaatsen: 


- Daar waar sterke luchtstroming plaats vindt, zoals in de directe nabijheid van een rooster voor ventilatie/luchtverwarming

- Daar waar het veel warmer is dan de rest van de ruimte, zoals boven een radiator of een ander verwarmingstoestel.

- Daar waar waterdampen of dampen van bakken en braden kunnen hangen, zoals dichtbij de deur van een douche/badkamer of keuken.


Onderhoud en testen van rookmelders.


- Hang de rookmelders direct op zodra u ze heeft gekocht!

- Test uw rookmelders iedere maand. 

- Vervang elk jaar de batterij.

- Reinig het toestel minstens eenmaal per jaar door het grondig af te stoffen.

- Haal de batterij er nooit uit, behalve om hem te vervangen.

- Schilder de rookmelder niet! 


Regelgeving

In het nieuwe Bouwbesluit worden optische rookmelders die aangesloten zijn op het lichtnet, in nieuwe woningen verplicht gesteld. In bestaande woningen is een rookmelder niet verplicht, en wordt de consument vooralsnog vrij gelaten in de keuze tussen een optische of een ionisatierookmelder. Per 31 december 2005 is er een verbod op de verkoop van ionisatierookmelders voor huishoudelijk gebruik. Ionisatierookmelders die voor die tijd zijn aangeschaft, mogen wel gebruikt blijven worden. Ionisatierookmelders worden apart ingezameld en verwerkt. 

Bron: brandveilig.com

omhoog | terug
banner aed
banner natuurbrandgevaar
Banner denk vooruit
Banner ontruimen moet je oefenen
banner firefox