logo button home
logo brandweer

 

Pop-up store in Ossendrecht
04-10-2018


4-5-6, 11-12-13 October. Molenstraat 20 a/b

Het doel van de pop-up store

Beleving: het zien, proeven, voelen en ruiken… dat is waar het bij de pop-up store om draait. De aandacht voor (Brand) veiligheid is bij veel burgers nog beperkt. Mensen maak je bewust door hen te laten ervaren. Dit terwijl het aantal branden in huizen en bedrijven de laatste jaren toeneemt, met grote financiële en emotionele schade. Je bent pas bewust met brandveiligheid bezig als het in de nabije omgeving komt. Dat doen we met de pop-up store!  

In een leegstand pand wordt een pop-up-store ingericht waar voorlichting wordt gegeven aan burgers en wordt het belang van rookmelders en een vluchtplan gedemonstreerd. Het is de bedoeling dat mensen zich gaan afvragen hoe het met de brandveiligheid is gesteld in hun eigen huis. 

De centrale boodschap: Op Brandveiligheid heb je invloed, (her)ken de risico’s, weet wat je kan doen om brand te voorkomen, installeer rookmelders en maak een vluchtplan.  

Risicobewustzijn/ bewustwording eigen verantwoordelijkheid

1.   Wist u dat ...                                                                                                          

Handelingsperspectief

1.   Hoe maak je een vluchtplan
2.   Hoe maak je je woning brandveilig
3.   Hoe ontdek je brand
4.   Dit kun je doen als brand is ontstaan: de eerste minuten komt het op jou aan.

Aanzet tot handelen

1.   Bewoners maken hun woning brandveilig
2.   Bewoners bereiden zich daadwerkelijk voor, zodat ze weten wat ze moeten doen als
brand ontstaat.

 

Klik hier om terug te gaan naar het actuele nieuws. 
banner aed
banner natuurbrandgevaar
Banner denk vooruit
Banner ontruimen moet je oefenen
banner firefox