logo button home
logo brandweer
Inloggen | Brandweergames | P2000 | Links | Disclaimer | Contact

 

Brandweer bundelt krachten in Brandweer Nederland
09-11-2012


Brandweer Nederland is met ingang van 1 november 2012 de nieuwe naam van het samenwerkingsverband van alle brandweerkorpsen.

Brandweer Nederland komt voort uit de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) en staat onder leiding van de 25 brandweer-commandanten van de veiligheidsregio’s. Samen vormen zij de Raad van Brandweercommandanten.

De Raad van Brandweercommandanten heeft een dagelijks bestuur met een voorzitter en zes programma-leiders. Deze programmaleiders zijn ieder verantwoordelijk voor één taakveld van het Landelijk Programma Brandweerzorg. De taakvelden van Brandweer Nederland zijn Risicobeheersing, Incidentbestrijding, Vak-bekwaamheid en kennis, Crisisbeheersing, Informatiemanagement en Bedrijfsvoering.

brandweer nederland

Stephan Wevers is voorzitter van de Raad van Brandweercommandanten. “Binnen Brandweer Nederland bundelen wij onze krachten, kennis en kunde rondom thema’s die alle korpsen aangaan. Zo hopen we meer effect te bereiken op alle terreinen van de brandweerzorg en rampenbestrijding. Gezamenlijk gaan wij op zoek naar antwoorden en oplossingen waar alle brandweermensen baat bij hebben. De 25 brandweer-commandanten adviseren als managementraad het Veiligheidsberaad over de bestuurlijke keuzes binnen de brandweer. Zo creëren wij synergie binnen Brandweer Nederland.”

Bron: Brandweer midden en west brabant 

Terug

banner aed
banner natuurbrandgevaar
Banner denk vooruit
Banner ontruimen moet je oefenen
banner firefox