logo button home
logo brandweer
Inloggen | Brandweergames | P2000 | Links | Disclaimer | Contact

 

Brandweerstatistiek 2009
22-03-2011

Samenvatting

In 2009 zijn bij de brandweer 156,5 duizend meldingen binnengekomen, een daling met
1 procent in vergelijking met voorgaand jaar. Het betreft bijna 110 duizend brandmeldingen
en 47 duizend verzoeken tot hulpverlening. Van het totaal aantal meldingen waren
68 duizend loos.

Het aantal geregistreerde branden is gestegen van 45 duizend in 2008 tot 47 duizend
in 2009. Dat komt door een toename bij buiten- en kleine binnenbranden. De totale
brandschade bedroeg 887 miljoen euro, maar liefst 120 miljoen euro minder dan in 2008,
toen de grote brand aan de TU Delft plaatsvond.
De opkomsttijd van de brandweer is in 2009 wederom iets verbeterd ten opzichte van het
jaar ervoor. Bij 32,5 procent van de branden was de brandweer binnen acht minuten ter
plaatse, tegen 31,7 procent in 2008 en 30,7 procent in 2007. In 2009 vielen 57 doden door brand, 40 minder dan voorgaand jaar. In dat jaar waren echter relatief veel doden te betreuren in vergelijking met andere jaren.

Naast de vele brandmeldingen heeft de brandweer in 2009 bijna 42 duizend terechte verzoeken
om hulpverlening ontvangen. Dat zijn er bijna 2 100 minder dan in 2008. Hiermee is 2009 een gemiddeld jaar voor wat betreft het aantal hulpverleningen van de afgelopen tien jaar.
In 2009 hebben de Nederlandse brandweerkorpsen de meeste hulpverleningen verricht
in de maand mei: het ging toen om 4 700 hulpverleningen, waarvan een kwart op 26 mei.
Tijdens de nacht van 25 op 26 mei trokken zware buiencomplexen over een groot deel van
het land en veroorzaakten daarbij grote overlast en schade.

In totaal waren op 1 januari 2010 ruim 31 duizend mensen in dienst bij de verschillende
gemeentelijke en regionale brandweerkorpsen: 27,1 duizend brandweerlieden werkzaam
in een brandweerrang en 3,9 duizend overige personeelsleden. Van de brandweerlieden
was bijna 80 procent vrijwilliger en bijna 95 procent man. Onderverdeeld naar rangniveau
behoorde iets meer dan 73 procent van de brandweerlieden tot het lagere personeel, iets
meer dan 22 procent tot het middelbaar en bijna 5 procent tot het hoger personeel.

De kosten van de gemeenten voor brandweer en rampenbestrijding kwamen in 2009 uit
op bijna 1,1 miljard euro. Dat is 7 procent meer dan een jaar eerder. De gemeentelijke
kosten voor brandweer en rampenbestrijding nemen jaarlijks toe: in 2009 waren deze
kosten ruim twee keer zo hoog als in 2000. De gemiddelde kosten per inwoner waren
in 2009 gemiddeld 66 euro en per uitruk gemiddeld 7,2 duizend euro.

Wilt u meer weten? Download dan het gehele document.

 pdf
(3,5 mb)

Bron: cbs.nl
 

Terug

banner aed
banner natuurbrandgevaar
Banner denk vooruit
Banner ontruimen moet je oefenen
banner firefox