logo button home
logo brandweer
Inloggen | Brandweergames | P2000 | Links | Disclaimer | Contact

 

Nieuw brandweeruniform
00-00-2008

Dit jaar gaan we echt van start met het verstrekken van het nieuwe uniform. Naar verwachting kan vanaf maart het uniform via de webshop besteld worden. De levering zal dan vanaf juni plaatsvinden.

De aanbesteding

De aanbesteding is naar wens verlopen. De firma Buikema Fashion BV kwam als beste uit de selectieprocedure en wordt de nieuwe leverancier van de uniformkleding voor de brandweer. De firma Buikema heeft veel ervaring met het produceren en leveren van uniformen aan grote organisaties.
Op dit moment staat alleen de beoordeling van de webshop nog open. Naar verwachting volgt deze maand de goedkeuring. Op dat moment is de aanbesteding definitief en kan het contract gemaakt worden.

NVBR Congres: uniform presentatie

Bijeenkomst kledingcoördinatoren

Op 22 januari wordt een bijeenkomst georganiseert voor de 'regio-kledingcoördinatoren'. Naast informatie over de voortgang van het project en de gewenste acties van de regio's, zal er ook de mogelijkheid zijn tot het doen van suggesties voor het draagvoorschrift en het stellen van vragen over de webshop, budgetten, pakketten, enz.

Ook zal de leverancier van de webshop zal op 22 januari de webshop presenteren. In samenwerking met deze leverancier wordt in het eerste kwartaal een handleiding voor de webshop voor uniformdragers en coördinatoren opgesteld.

Draagvoorschrift uniformkleding

Het eerste concept zal voor becommentariëring voorgelegd worden aan de Raad van Regionaal Commandanten en de kledingcoördinatoren van de regionale korpsen. Tenslotte zal het draagvoorschrift voor vaststelling aan de bestuursleden van de NVBR voorgelegd worden.

Levering

Indien zich geen problemen voordoen en het aanleveren van de gegevens door de regio's voortvarend ter hand wordt genomen, kan eind juni een begin worden gemaakt met uitlevering van de nieuwe uniformen.

Vragen

Actuele zaken zullen via de site www.brandweerhuisstijl.nl en de site van de LFR, www.lfr.nl, worden bekendemaakt. Via de LFR-site kunt u ook dringende vragen stellen.


Bron:
 

Terug

banner aed
banner natuurbrandgevaar
Banner denk vooruit
Banner ontruimen moet je oefenen
banner firefox